Privacy

Voor juridisch adviesbureau DeJurist staat uw belang te allen tijde centraal. Al uw persoonsgegevens worden zodanig bewerkt en beheerd dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens: Als u een informatieaanvraag of anderszins contact hebt met DeJurist, legt DeJurist. uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen. Alle verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door DeJurist aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen: DeJurist behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

 

Juridisch adviesbureau in Maastricht