Arbeidsrecht

DeJurist adviseert en waar nodig procedeert op het gebied van:

 • arbeidsconflicten
 • ontslag- en afvloeiingsregelingen
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst
 • beëindiging met wederzijds goedvinden
 • afspiegelingsbeginsel
 • fictieve opzegtermijn
 • opzegverboden
 • ontslag op staande voet
 • ontslagrecht
 • proeftijd
 • disfunctioneren van werknemer
 • reorganisaties
 • onderhandelingen met FNV en andere vakbonden
 • positie van personeel bij overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen
 • zieke werknemers
 • arbeidsongevallen,
 • concurrentie – en relatiebedingen
 • arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten
 • loonvorderingen van werknemers
 • loonbetaling bij ziekte
 • stopzetten of opschorten loon bij ziekte
 • kennelijk onredelijk ontslag
 • arbeidstijden
 • vakantieregeling
 • vakantieaanspraak
 • verjaring vakantiedagen
 • verjaring loonvorderingen
 • overwerk
 • opzegtermijnen
 • opnemen van vakantie
 • werktijden
 • nevenwerkzaamheden
 • vaststellingsovereenkomsten
 • beëindigingsoveeenkomsten
 • ontslagprocedures bij UWV werkbedrijf en bij de rechtbank sector kanton
 • Wet arbeid en zorg
 • Wet verbetering Poortwachter
 • ziekte tijdens vakantie
 • geheimhoudingsplicht
 • bedrijfsgeheimen
 • cameratoezicht
 • internet en social media
 

Juridisch adviesbureau in Maastricht