CAO-recht

DeJurist adviseert en waar nodig procedeert bij de kantonrechter ten aanzien van:

  • de toepasselijkheid van een cao
  • loonvorderingen cao
  • verplichte aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds op grond van cao
  • Wet bedrijfspensioenfonds
  • toepasselijke cao bij overnames, fusies, splitsingen en herstructureringen
  • nawerking cao
  • algemeen verbindend verklaarde cao
  • bedrijfs-cao
  • ondernemings-cao
 

Juridisch adviesbureau in Maastricht