Contractenrecht

DeJurist adviseert en waar nodig procedeert bij de kantonrechter ten aanzien van:

 • aanbod en aanvaarding
 • agentuurovereenkomst
 • geheimhoudingsbeding
 • incasso geldvorderingen
 • ingebrekestelling
 • managementovereenkomst
 • opschorting
 • overeenkomst van opdracht
 • toerekenbare tekortkoming
 • wanprestatie
 • geheimhoudingsverklaring
 • algemene voorwaarden
 

Juridisch adviesbureau in Maastricht